Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Alergia

            Dzięki biofizyce wiemy , że wszystkie procesy biochemiczne sterowane są drganiami pola elektromagnetycznego istniejącego wewnątrz lub na zewnątrz organizmu. Od tego pola zależne są również procesy wyzwalające alergie. Udowodniono na podstawie licznych ,precyzyjnie przeprowadzonych eksperymentów ,że u hiperalergicznie reagujących pacjentów nie tylko bezpośredni kontakt z alergenem, ale już sama częstotliwość drgań wydzielanych przez tą substancję wystarcza , by wywołać najcięższe reakcje alergiczne. Drgania alergenu wchodzą wtedy w organizmie w rezonans. Dochodzi do tego wówczas , gdy w organizmie pacjenta istnieje tzw. engram alergii – ślad pamięci powstały pod wpływem oddziaływań impulsów biofizycznych. Powstanie on prawdopodobnie w wyniku odziedziczonych dyspozycji i powtarzanego kontaktu z substancją, która w jakiś sposób podrażnia organizm .Engram pozostaje nieaktywny , dopóki  nie ma kontaktu z alergenem jednak natychmiast aktywizuje się z chwilą zetknięcia się z częstotliwością drgań alergenu. W tej samej chwili wyzwalają się znane mechanizmy takie jak : wytwarzanie się przeciwciał , uczulenie komórek tucznych, uwolnienie histaminy itd. ,które wywołują w płaszczyźnie biochemicznej reakcje alergiczne . Bez usunięcia engramu alergii nie można na trwałe zlikwidować alergii. Aparat BICOM wykrywa i likwiduje engram alergii.

 Terapia antynikotynowa - 110 zł

testy alergiczne (90 alergenów) - 170 zł

odczulanie - 1 alergen - 50 zł, odczulanie 3 krotne po 40 zł

sesje terapeutyczne - 45 zł za 1 zabieg

body detox - 50 zł od 1 do 5 zabiegu, pozostałe po 40 zł

masaż leczniczy od 20 - 50 zł

ćwiczenia rehabilitacyjne 20 zł za pół godziny

                                       Aparat Bicom                                                                   Gabinet biorezonansu